Koučink

  • Cítíte touhu po změně?
  • Máte chuť začít věci dělat jinak?
  • Vidíte prostor na rozvinutí svého potenciálu?
  • Nazrál čas pohnout se dál?

Koučink je cestou k pozitivní změně. Je to strukturovaný partnerský proces,
při kterém dochází k jasnému vymezení cíle a následnému hledání
vhodné cesty k jeho naplnění. Kouč plní roli průvodce. Otázkami pomáhá klientovi uvědomit si širší souvislosti a najít vlastní způsob řešení. Při koučování si klienti zkvalitňují schopnost učení se, zefektivňují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života. Dochází k prohlubování sebereflexe, sebevědomí a sebeúcty. Dobrý kouč Vám neporadí, jak řešit konkrétní situaci, ani Vám neřekne, co byste měli přesně udělat. Pomůže Vám však nalézt vlastní cestu k řešení. Z toho také plyne, že kouč nemusí být specialistou na danou oblast. Kouč je odborníkem na proces a využívané metody. Účelem koučování je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného.

Životní koučink

přináší lidem posun v rámci osobních témat. Jsou jimi naše sebevědomí, objevování a rozvoj potenciálu člověka, životní rovnováha i práce se stresem. Další bohatou oblastí, kde má koučování své nezastupitelné místo jsou vztahy. Naše štěstí závisí také na tom, jaké vztahy budujeme a jak se nám daří efektivně komunikovat ať už na pracovišti, v rodině či s partnerem. Životní koučink pomáhá najít odpovědi pro klienty, kteří si kladou otázku, kde se zrovna ve svém životě nacházejí a kam se chtějí posunout. Často stojí na místě a nedokážou udělat další krok, nedovedou se rozhodnout. Koučování jim přináší úlevu, chuť a energii k posunu či změně.

Business coaching

také nazývaný jako pracovní koučink, nebo koučink pro podnikatele je určen například majitelům menších a středních firem v oblasti obchodu, marketingu, budování týmu, ale také obchodním zástupcům či pracovníkům ke zlepšení komunikace v týmu, s nadřízeným. Obecně by se dalo říct, že business coaching může být přínosem všude tam, kde je potřeba zlepšovat pracovní výkon, efektivitu, produktivitu a komunikaci na pracovišti.

Samostatnou kapitolou je kariérový koučink. Není přeci vůbec ojedinělé, že se v životě zamýšlíme nad svým pracovním uplatněním, nad smyslem naší práce. Koučování je skvělým nástrojem, jak nalézt své uplatnění ať již ve stávající práci, či v nalezení práce jiné.

Executive a top executive coaching

neboli managerský koučink shrnuje to nejlepší z předešlých oblastí koučování a je určen pro lidi silně zaměřené na zlepšení výkonu, dosahování cílů a úspěch. Zažili jste situaci povýšení na novou pozici, kdy jste museli v nejkratším možném čase pojmout řadu nových dovedností a kompetencí? Určování nových priorit svého oddělení, otázka time-managementu, komunikace s podřízenými či zabránění přetížení a vyhoření jsou jen ukázkou z nich. Další častou oblastí bývá nadefinování vize a strategie směřování společnosti či efektivní naplánování a realizace změny. Výčet témat, se kterými klienti přicházejí by takto mohl pokračovat dále, jelikož každý má své individuální potřeby a témata, která právě řeší a tato zmíněná jsou jen ukázkou. Jednotlivé oblasti také v reálném životě nebývají takto modelově odděleny. Výčet různých druhů koučování bychom našli mnohem širší od koučování zdravého životního stylu, přes koučování financí až po sex koučink. Uvedené oblasti jsou obecnými základními okruhy koučování.

Jak koučink probíhá?

Interaktivně. První setkání je ve znamení identifikace klíčových oblastí rozvoje a vytvoření dalšího plánu. Na dalších setkáních postupně pracujeme na procesu růstu ve vytyčených oblastech.