Naše služby

Jsme kvalifikovaní odborníci s bohatými praktickými i teoretickými zkušenostmi. V rámci našich služeb nabízíme široké portfolio terapeutických přístupů, šitých vždy na míru individuálním potřebám našich klientů. Profesní diskrétnost a nehodnotící přístup jsou základními východisky v setkávání s našimi klienty. Vycházíme vstříc klientským požadavkům a lektorujeme témata psychohygieny, duševních poruch a osobního rozvoje. V zájmu zkvalitňování našich dovedností se zúčastňujeme pravidelných supervizí.