Lektorování

Profesionální a srozumitelné předávání informací účastníkům
seminářů interakční formou. Na seminářích získáte nejen
teoretickou základnu v přednášených oblastech, ale také
možnost poznat témata do hloubky zážitkovou formou.
Témata připravujeme na míru podle Vašich požadavků z oblastí
psychiatrie, psychologie, krizové intervence a osobnostního rozvoje.

Lektor4U

Lektor4U

Na semináře se můžete přihlásit na naší stránce Lektor4u, kde najdete podrobnou nabídku a další zajímavé informace.